|
In Armenianհայ
|
Adopt a Project
Donors
Applicants
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ Տարեկան հաշվետվություններ
Տարեկան հաշվետվություններ
Յուրաքանչյուր տարի «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը Հոգաբարձուների խորհրդին է ներկայացնում է իր տարեկան հաշվետվությունը, որը բաղկացած է երեք հիմնական մասից` ծրագրային հաշվետվություն, ֆինանսական հաշվետվություն եւ Ոսկեմատյան:
Ֆիզիկական աուդիտ 2016
Physical Audit Report 2016  (20417kb)
Ֆիզիկական աուդիտ 2016  (20791kb)
 
Տարեկան հաշվետվություն 2016
Հայերեն և անգլերեն  (44966kb)
 
Տարեկան հաշվետվություն 2015
Հայերեն և անգլերեն  (12184kb)
 
Ֆիզիկական աուդիտ 2015
Հայերեն  (39048kb)
Անգլերեն  (43611kb)
 
Ֆիզիկական աուդիտ 2014
Անգլերեն  (3172kb)
Հայերեն  (3554kb)
 
Տարեկան հաշվետվություն 2014
Հայերեն և անգլերեն  (15733kb)
 
Տարեկան հաշվետվություն 2013
Հայերեն և անգլերեն  (4172kb)
 
Ֆիզիկական աուդիտ 2013
Անգլերեն  (14629kb)
Հայերեն  (14924kb)
 
Ֆիզիկական աուդիտ 2012
Անգլերեն  (10365kb)
Հայերեն  (25425kb)
 
Տարեկան հաշվետվություն 2012
Հայերեն և անգլերեն  (11849kb)
 
Տարեկան հաշվետվություն 2011
Հայերեն և անգլերեն  (3868kb)
 
Ֆիզիկական աուդիտ 2011
Անգլերեն  (4431kb)
Հայերեն  (3845kb)
 
Ֆայլեր (7)
Տարեկան հաշվետվություն 2005 (անգլերեն)  (11328kb)
Տարեկան հաշվետվություն 2006 (հայերեն)  (3583kb)
Տարեկան հաշվետվություն 2006 (անգլերեն)  (3811kb)
Տարեկան հաշվետվություն 2007 (անգլերեն և հայերեն)  (4830kb)
Տարեկան հաշվետվություն 2008 (անգլերեն և հայերեն)  (49473kb)
Տարեկան հաշվետվություն 2009 (անգլերեն և հայերեն)  (17684kb)
Ֆիզիկական աուդիտ 2010 (անգլերեն)  (2922kb)
մշակված է