Start Սկիզբը Հունվար 01, 1997
End Ավարտը Հունիս 01, 1997
Status Կարգավիճակը: Ընթացիկ


Ծրագիր

Վայրը` Արագածոտնի մարզ, Նոր Ամբերդ, Բյուրական
Կարգավիճակը` Ավարտված
Ֆինանսավորումը` Ընդհանուր մուտքեր
Աշխատանքը` Կառուցում
Կապալառու` «Արեգակ» ՍՊԸ
Կառուցվել է 300 մմ տրամագծով, 18 կիլոմետր երկարությամբ ջրատար:
Բյուրականը խմելու ջրի պակաս ուներ: Հարկավոր էր Արագածի լանջերի
աղբյուրների ջուրը հասցնել գյուղ: Այս ջրատարի կառուցմամբ անաղարտ աղբյուրների ջուրը Բյուրական հասցնելու խնդիրը լուծվեց: Ջրատարը սպասարկում է 2500 բնակչի: