Ըստ հովանավորի: Հայաստան համահայկական հիմնադրամ - Ֆրանսիա,
Status Կարգավիճակը: Ընթացիկ


Ծրագիր

Վայրը` Շիրակ, Գյումրի
Կարգավիճակը` Ավարտված
Հովանավորը` «Ռոբեր Պողոսյան եւ որդիներ» հիմնադրամ, Ֆրանսիա
Աշխատանքը` Անավարտ շենքի կառուցում
Կապալառու` «Անի» ԴՁ, «Սպեկտրում» ՍՊԸ, «Կասմա» ՍՊԸ
Կառուցվել է «Անի» թաղամասի մանկական արվեստի կենտրոնի շենքը, որտեղ գեղագիտական կրթություն է ստանում 192 երեխա եւ աշխատում 52 ուսուցիչ:
Կառուցված տարածքի ընդհանուր մակերեսը 1380 քմ է:
Աղետի գոտու կրթական հաստատությունների վերականգնումը չպիտի սահմանափակվի միայն միջնակարգ դպրոցները վերականգնելով, թեպետեւ` դրանք առաջնային կարեւորություն ունեն: Աղետի գոտու բնակավայրերը կարիք ունեն նաեւ այսօրինակ մանկական գեղագիտական կենտրոններ ունենալու: