Թափուր պաշտոնի հայտարարություն. Մշտադիտարկման և գնահատման մասնագետ
Տեղադրվել է Ապրիլ 03, 2019
Հրավիրող կազմակերպություն․ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ

Պաշտոնի անվանում․ Մշտադիտարկման և գնահատման մասնագետ

Պայմանագիր․ Աշխատանքային/ամբողջ դրույք

Աշխատանքի վայր․ Երևան, ըստ անհրաժեշտության այցելում է ծրագրերի իրականացման վայրեր

Ենթակա է․ Ծրագրերի և արտաքին կապերի դեպարտամենտի ղեկավարին

Աշխատանքի նկարագրություն․

Աշխատելով Ծրագրերի և արտաքին կապերի ղեկավարի հսկողության ներքո՝ մշտադիտարկման և գնահատման մասնագետը պետք է մշակի և տրամադրի ծրագրերի պատասխանատուներին մշտադիտարկման և գնահատման պլաններ բոլոր ոլորտների ծրագրերի համար և սատարի նրանց կազմակերպության մշտադիտարկման և գնահատման ռազմավարության իրականացման գործում, այդ թվում՝ տվյալների հավաքագրում, վերլուծություն և հաշվետվություն։

Պարտականություններ․

• Մշակել կազմակերպության բոլոր ծրագրերի և նախագծերի մշտադիտարկման և գնահատման համար անհրաժեշտ գործիքակազմն ու միջոցները, կազմել մշտադիտարկման և գնահատման ձևաթղթերը,
• Աջակցել ծրագրային թիմին որոշել առաջնայնությունները, կարիքները և ցուցիչները, իրականացման հնարավոր խնդիրները և առաջարկել համապատասխան ռազմավարություն դրանց լուծման և հաղթահարման ուղղությամբ,
• Սերտորեն աշխատել ծրագրային թիմի և ծրագրերի ղեկավարության հետ մշակելու մի շարք ցուցիչներ, որոնց միջոցով կչափվի ծրագրի արդյունավետությունը,
• Աջակցել ծրագրային թիմին որոշելու ծրագրերի թիրախները,
• Ստեղծել հաշվետվության կանոնավոր համակարգ ծրագրերի համակարգողների միջև,
• Հետևել և հավաքագրել տվյալներ ցուցիչների և ծրագրերի համակարգողների հաշվետվությունների վերաբերյալ,
• Այցելել ծրագրերի իրականացման վայրեր,
• Մուտքագրել տվյալներ կազմակերպության ծրագրային և որոնողական այլ համակարգերում,
• Վերլուծել տվյալները և ներկայացնել ծրագրային հաշվետվություն ըստ պահանջի՝ ամսական և եռամսյակային կտրվածքով,
• Ծրագրային թիմին տրամադրել տեխնիկական աջակցություն մշտադիտարկման և գնահատման հարցում և փաստերի վրա հիմնված խորհուրդներ,
• Մասնակցել ծրագրերի շուրջ որոշումների կայացմանը և ռազմավարության պլանավորմանը, ինչպես նաև ծրագրի բյուջեի մշակմանն ու դրամահավաքի ձևի որոշման գործընթացներին,
• Աշխատանքային անհրաժեշտությունից բխող այլ պարտականություններ։
Անհրաժեշտ որակավորում և հմտություններ․

• Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է սոցիալական գիտությունների, միջազգային գործընթացների կամ այլ հարակից ոլորտում՝ հաշվապահության կամ ֆինանսների ուղղվածությամբ,
• Երեք տարուց ավել աշխատանքային փորձ մշտադիտարկման և գնահատման, դրամաշնորհային ծրագրերում (դրամաշնորհների ֆինանսական կառավարում, ֆինանսներ, հաշվապահություն և/կամ աուդիտ),
• Մշտադիտարկման և գնահատման մեթոդների՝ այդ թվում քանակական և որակական տվյալների հավաքագրման, մշակման և վերլուծության խորը իմացություն,
• Ծրագրի արդյունավետությանը հետևելու նպատակով մշտադիտարկման և գնահատման համակարգի ստեղծման և օգտագործման փորձ,
• Վերլուծելու, հաղորդակցման, խնդիրների լուծման, թիմային աշխատանքի և ղեկավարման գերազանց հմտություններ,
• Անգլերենի և հայերենի գրավոր և բանավոր փայլուն տիրապետում,
• Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Word, Excel և այլ տվյալների բազայի ծրագրեր,
• Բարդ/համալիր դրամաշնորհների ֆինանսավորման պահանջները, ներկայացումը և բյուջեի կանխատեսումները մեկնաբանելու ունակություն։

Դիմելու ընթացակարգը․ Եթե համապատասխանում եք վերոնշյալ պահանջներին և վստահ եք, որ Ձեր գիտելիքներն ու փորձառությունը համապատասխանում են նշված պաշտոնին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր մանրամասն ինքնակենսագրությունը /CV/ և Ձեր փորձի վերաբերյալ համառոտ նկարագիրը՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով, «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ՝ programs@himnadram.org էլեկտրոնային հասցեին։ Էլեկտրոնային նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել “Monitoring and Evaluation Expert– անուն ու ազգանուն”.

Դիմումների վերջնաժամկետ: 2019թ․ ապրիլի 17
Հայաստան հիմնադրամի մասին․ 
Կազմակերպությունը հիմնվել է 1992 թվականին ՀՀ նախագահի հրամանագրով։ Հիմնադրամը եզակի մի կառույց է, որի առաքելությունն է համախմբել Հայաստանում և արտերկրում ապրող բոլոր հայերին և նրանց համատեղ ջանքերն ուղղել հայրենիքի դժվարությունների հաղթահարմանը և Հայաստանի ու Արցախի կայուն զարգացմանը: Հիմնադրամի աշխատանքներն իրականացվում են 19 երկրներում գործող 21 տեղական մարմինների և գործընկեր կազմակերպությունների ակտիվ մասնակցության և աջակցության միջոցով։ Ճանապարհների, դպրոցների, մանկապարտեզների, հիվանդանոցների, ջրագծերի ու գազատարների կառուցմանը զուգահեռ օժանդակություն են ստանում բազմաթիվ սոցիալապես խոցելի խմբեր, այդ թվում` ազատամարտիկների ընտանիքներ, ֆինանսապես անապահով ընտանիքների ուսանողներ: Մշտապես Հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում են արվեստի եւ գիտության հայ գործիչներն ու հատկապես երիտասարդ ստեղծագործողները: Տարվա հիմնական խոշոր ծրագրերին զուգահեռ Հիմնադրամը Հայաստանում և Արցախում իրականացնում է բարերաների կողմից ընտրված նպատակային ծրագրեր, ինչպես նաև նախաձեռնություններ իր հիմնական զարգացման ծրագրերի շրջանակներում։